Siden 2019 har forskningsmiljø i inn- og utland publisert en rekke vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrift, med bruk av UHI (Underwater Hyperspectral Imager) levert av Ecotone. Det er applikasjoner innenfor miljøkartlegging, deteksjon av lakselus, mineralleting og arkeologi.


Sammendrag om hyperspektrale målinger under vann:
Liu, B., Liu, Z., Men, S., Li, Y., Ding, Z., He, J., & Zhao, Z. (2020). Underwater Hyperspectral Imaging Technology and Its Applications for Detecting and Mapping the Seafloor: A Review. Sensors20(17), 4962.


Arkeologi i Arktis:
Mogstad, A. A., Ødegård, Ø., Nornes, S. M., Ludvigsen, M., Johnsen, G., Sørensen, A. J., & Berge, J. (2020). Mapping the Historical Shipwreck Figaro in the High Arctic Using Underwater Sensor-Carrying Robots. Remote Sensing12(6), 997.


Mineraler i dyphavet:
Sture, Ø., Snook, B., & Ludvigsen, M. (2019). Obtaining Hyperspectral Signatures for Seafloor Massive Sulphide Exploration. Minerals9(11), 694.


Deteksjon av lakselus:
Pettersen, R., Braa, H. L., Gawel, B. A., Letnes, P. A., Sæther, K., & Aas, L. M. S. (2019). Detection and classification of Lepeophterius salmonis (Krøyer, 1837) using underwater hyperspectral imaging. Aquacultural Engineering87, 102025.


Kartlegging av borekaks på bunnmiljø:
Cochrane, S. K. J., Ekehaug, S., Pettersen, R., Refit, E. C., Hansen, I. M., & Aas, L. M. S. (2019). Detection of deposited drill cuttings on the sea floor-A comparison between underwater hyperspectral imagery and the human eye. Marine pollution bulletin145, 67-80.


Kartlegging av korallhabitater:
Foglini, F., Grande, V., Marchese, F., Bracchi, V. A., Prampolini, M., Angeletti, L., … & Taviani, M. (2019). Application of hyperspectral imaging to underwater habitat mapping, Southern Adriatic Sea. Sensors19(10), 2261.


UHI på autonomt overflatefartøy:
Mogstad, A. A., Johnsen, G., & Ludvigsen, M. (2019). Shallow-Water Habitat Mapping using Underwater Hyperspectral Imaging from an Unmanned Surface Vehicle: A Pilot Study. Remote Sensing11(6), 685.


Monitorering av korallers helse:
Letnes, P. A., Hansen, I. M., Aas, L. M. S., Eide, I., Pettersen, R., Tassara, L., … & Bytingsvik, J. (2019). Underwater hyperspectral classification of deep sea corals exposed to 2-methylnaphthalene. PloS one14(2), e0209960.