Vi leverer både hardware og software til forskere som ønsker å benytte seg av hyperspektral avbilding under vann (UHI).

UHI-teknologi er ideell for identifisering, klassifisering og overvåking av objekter, områder og organismer i havrommet og leveres kun av Ecotone.

Last ned produktbeskrivelse i lenken:

Teknisk spesifikasjon Scientific UHI 6 OV

Hardware for hyperspektral avbilding under vann:

Sensoren vår gjør det mulig å hente inn og behandle hyperspektral lysinformasjon under vann.

Dette åpner en helt ny verden for fjernovervåking under vann, tidligere har slik fjernovervåking kun vært mulig fra fly og satellitter. Med vår hardware blir hele det hyperspektrale lysspektrumet tilgjengelig for utforsking, overvåking, klassifisering og identifisering av objekter, områder og organismer under vann.

Større fargespekter – mer presis data

Sensoren er i stand til å samle informasjon i hele det synlige fargespekteret, samt det nær-infrarøde (370-800nm – med mulighet for tilpasning). Data fra sensoren kan brukes til å oppdage biologiske og kjemiske særtrekk ved havbunnshabitater.

Det hyperspektrale sensorinstrumentet vi leverer integreres enkelt med de fleste moderne ROV-systemene ved hjelp av koblinger og kabler som er hyllevare og standard i bransjen. Det kan også monteres og brukes på annet utstyr og maskineri som brukes til inspeksjon og kartlegging under vann.

Slik implementerer du teknologien

Systemet monteres med god sikt til havbunnen og flankeres av dedikerte lys. Det registrerer så informasjon etter hvert som fartøyet beveger seg. Dataarkivene (hyperspektral analyse, navigasjonsdata og video) lagres så lokalt og kan overføres til arbeidsfartøyet på havoverflaten.

Software for hyperspektral avbilding under vann

Systemet vårt kan leveres komplett med software som er nødvendig for å samle inn og pre-prosessere data.

Både hyperspektral og tilhørende data lagres i en strukturert arkivfil og softwaren gjør det mulig å kommunisere med enheten.

I softwaren finner du følgende funksjoner:

  •  Live-visning og oppsamling av hyperspektral data (RGB og spektral) og 2D videostrøm i HD.
  •  Justering av romlig/spektral datasamling.
  • Justering av bildefrekvens og integrasjonstid.
  • Oppdeling, synkronisering og lagring av navigasjonsdata fra ROV og GPS.