Hyperspektral avbildning gir store muligheter i havrommet. Informasjon som tidligere har vært skjult for menneskeøyet, og for konvensjonelle HD-kameraer, gjøres nå tilgjengelig gjennom vår teknologi.

 

På land er hyperspektral avbildning en mye anvendt metode for fjernovervåking, klassifisering og identifisering. Teknologien har over lang tid, og i mange anvendelsesområder, vist seg som pålitelig og effektiv. Det er muligheten for automatisk overvåking, identifisering og klassifisering som gjør at hyperspektral avbildning har blitt så utbredt.

 

 

Frem til nå har ingen kunnet tilby hyperspektral avbilding under vann (UHI). Ecotone har imidlertid utviklet et komplett system som gjør dette mulig.

Ecotone jobber med å kommersialisere en rekke produkter som benytter seg av vår patenterte teknologi for hyperspektral avbildning under vann.

Maskinsyn i havrommet

Der vi tidligere har måttet stole på det menneskelige øyet, kan inspeksjon og identifisering av objekter og organismer nå overlates til et objektivt, automatisk og presist maskinsyn.

Ved hjelp av avansert spektroskopi, en analysemetodikk som baserer seg på reflektert lys, blir organismer av interesse detektert og klassifisert.

Samtidig åpner hyperspektral avbilding under vann for automatisering av arbeid med kartlegging, identifikasjon og inspeksjon.

Dypere innsikt gjennom maskinsyn

Vi mener at menneskelige ressurser kan brukes til mer meningsfylt arbeid enn å se på timevis med video av havbunn og rørledninger, eller å telle lakselus manuelt. Med automatisert hyperspektral avbildning får du mer og bedre informasjon– og tid frigjøres til å prioritere kjernevirksomheten.

Ecotone utvikler nå teknologien til konkrete anvendelser i flere næringer og bransjer:


 

Forskningsartikler, rapporter og presentasjoner knyttet til Ecotone og hyperspektral avbildning under vann:

 

Scientific Operations Combining ROV and AUV in the Trondheim Fjord

Forskningsartikkel om samspillet mellom ROV og AUV i Trondheimsfjorden >>

Underwater hyperspectral classification of deep sea corals exposed to a toxic compound.

Ecotone-biologer er medforfattere i denne forskningsartikkelen om bruk av hyperspektral klassifisering av dypvannskoraller. >>

Underwater hyperspectral imaging for environmental mapping and monitoring of seabed habitats.

Ecotone og AkvaPlan-niva samarbeidet om denne presentasjonen av miljøovervåkning og overvåkning av havbunnshabitater.>>

The use of underwater hyperspectral imaging deployed on remotely operated vehicles – methods and applications.

Ecotone, i samarbeid med AMOS/NTNU har skrevet denne forskningsartikkelen om bruk av hyperspektral avbilding i bruk på fjernstyrte fartøy.>>