Sluttrapport etter utviklingsprosjekt Ocean Farm 1 (Havmerden) er publisert på Fiskeridirektoratets nettsider. Les avsnitt 4.5.1 om kartlegging av sedimenter og bunnfauna ved bruk av Ecotones hyperspektrale målemetoder. Ecotones rapport er i sin helhet gjengitt som vedlegg til sluttrapporten (fra side 70).

[PDF Sluttrapport – Prosjekt Ocean Farm 19]