Kalkalger er en utbredt og økologisk viktig, fotosyntetiserende gruppe av organismer. Forskere fra Institutt for Biologi på NTNU har nå karakterisert de optiske signaturene til ulike typer kalkalger. Dette er gjort med bruk av undervanns hyperspektral avbilder. Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet Applied Optics.

Aksel Alstad Mogstad and Geir Johnsen, «Spectral characteristics of coralline algae: a multi-instrumental approach, with emphasis on underwater hyperspectral imaging,» Appl. Opt. 56, 9957-9975 (2017)