En forskergruppe på NTNU har gjennomført et pilotstudie der grunne marine habitater som tareskog og kalkalger er kartlagt med hyperspektral sensor utviklet av Ecotone. Et autonomt ubemannet overflatefartøy (USV – Unmanned Surface Vehicle) er benyttet til formålet. Funnene er publisert i journalen Remote Sensing. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/6/685