Innovasjon Norge har skrevet om Ocean Farm 1 og havmerdens fordeler for miljø og fiskevelferd.

I artikkelen skriver de også om vår havbunnskartlegging – som skal dokumentere graden av miljøpåvirkning i området.

 

Les artikkelen på Innovasjonnorge.no