iLaks har skrevet om pilotavtalen Lerøy og Måsøval Fiskeoppdrett har tegnet med oss for automatisk lusetelling. Fiskehelsesjef i Måsøval, Arnfinn Aunsmo, sier blant annet at de er med på prosjektet for å få bedre presisjon i estimatene sine.

 

Les artikkelen på iLaks.no