NTNU har brukt UHI fra Ecotone til å gjenkjenne typiske funn ved fartøyvrak. De har kombinert labratorieforsøk med feltforsøk i Trondheimsfjorden. Dette er en ny og spennende anvendelse av teknologien.

 

 

Link til Applied Optics