Ecotone´s UHI brukt for å detektere planktonalger på 4200 meters dyp.

På 4200 meters dyp utenfor kysten av Peru, er UHI brukt til å beskrive grønne flekker på 4200 meters dyp. Disse flekkene er mat til dypvannsorganismer og UHI har klart å identifisere dem som mikroalger transportert fra overflaten.

Dette er et svært viktig funn som demonstrerer anvendelse av UHI hvor tradisjonelle RGB kamera ikke vil fungere.

Les artikkelen her.