I  sommer er Underwater Hyperspectral Imager (UHI) trukket fram som et essensielt teknologisk verktøy for kartlegging av skipsvrak i dype arktiske havområder.

Se lenke til innlegg i Dagens Næringsliv (Krever innlogging): https://www.dn.no/avisen/DN_2018-07-20/25