Ecotone vil delta på denne konferansen i Trondheim 7 – 9 Mai og har innlegg ved: