Vitenskapelige publikasjoner med Ecotones hyperspektrale sensor

Siden 2019 har forskningsmiljø i inn- og utland publisert en rekke vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrift, med bruk av UHI (Underwater Hyperspectral Imager) levert av Ecotone. Det er applikasjoner innenfor miljøkartlegging, deteksjon av lakselus, mineralleting og arkeologi. Sammendrag om hyperspektrale målinger under vann:Liu, B., Liu, Z., Men, S., Li, Y., Ding, Z., He, J., &… Read more »

Les mer »

Hyperspektralt kamera skal kartlegge sårbar havbunn for oppdrettere

Vil du vite mer om vårt unike konsept for kartlegging av havbunn? Les om konseptet, kundenes erfaringer og myndighetenes vurdering i Tekfisk.https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=71878

Les mer »

Overvåking av sjøbunnen ved havmerden Ocean Farm 1: Rapport på Fiskeridirektoratets nettsider

Sluttrapport etter utviklingsprosjekt Ocean Farm 1 (Havmerden) er publisert på Fiskeridirektoratets nettsider. Les avsnitt 4.5.1 om kartlegging av sedimenter og bunnfauna ved bruk av Ecotones hyperspektrale målemetoder. Ecotones rapport er i sin helhet gjengitt som vedlegg til sluttrapporten (fra side 70). [PDF Sluttrapport – Prosjekt Ocean Farm 19]

Les mer »

SpectraLice nominert til Innovasjonsprisen på Aqua Nor

Vår automatiske lakselusteller SpectraLice har blitt nominert til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2019. Ecotone er blant de tre finalistene som ble valgt ut av fagjuryen, blant 30 søknader fra teknologiselskaper i hele verden. Innovasjonsgrad vektlegges Innovasjonsprisen gis til det selskapet som har utviklet den teknologien juryen mener er mest nyskapende og til mest nytte for næringen.… Read more »

Les mer »

Kartlegging av habitater ved bruk av hyperspektralt kamera på USV

En forskergruppe på NTNU har gjennomført et pilotstudie der grunne marine habitater som tareskog og kalkalger er kartlagt med hyperspektral sensor utviklet av Ecotone. Et autonomt ubemannet overflatefartøy (USV – Unmanned Surface Vehicle) er benyttet til formålet. Funnene er publisert i journalen Remote Sensing. https://www.mdpi.com/2072-4292/11/6/685

Les mer »

Anerkjent designpris til SpectraLice

Den automatiske lusetelleren SpectraLice har blitt belønnet med DOGA-merket for design og arkitektur i 2018. Ecotone har samarbeidet med designhuset EGGS design om utviklingen av kamerasystemet. – Vi har tatt sikte på å utvikle et funksjonelt system med høy grad av nytteverdi for brukerne. Samtidig har det vært viktig for oss at SpectraLice skulle nå… Read more »

Les mer »

Forskningsartikkel i Nature – Scientific Reports

Ecotone´s UHI brukt for å detektere planktonalger på 4200 meters dyp.

Les mer »

Dagens Næringsliv: Sensorteknologi og marin arkeologi

I  sommer er Underwater Hyperspectral Imager (UHI) trukket fram som et essensielt teknologisk verktøy for kartlegging av skipsvrak i dype arktiske havområder. Se lenke til innlegg i Dagens Næringsliv (Krever innlogging): https://www.dn.no/avisen/DN_2018-07-20/25

Les mer »

iLaks skriver om ny Ecotone-avtale

iLaks har skrevet om pilotavtalen Lerøy og Måsøval Fiskeoppdrett har tegnet med oss for automatisk lusetelling.

Les mer »

Forsøk med UHI som hjelpemiddel i undervannsarkeologi

NTNU har brukt UHI fra Ecotone til å gjenkjenne typiske funn ved fartøyvrak. De har kombinert labratorieforsøk med feltforsøk i Trondheimsfjorden.

Les mer »

Konferanser og utstillinger hvor du kan møte Ecotone

Ecotone vil delta på denne konferansen i Trondheim 7 – 9 Mai og har innlegg ved:  

Les mer »

UHI fra Ecotone brukt i kartlegging av mangan noduler på over 4000 meters dyp

UHI fra Ecotone har blitt brukt i et tokt i Stillehavet ledet av Geomar Institute.

Les mer »

UHI på forsiden av Applied Optics

Våre venner i NTNU hadde en spennende artikkel i Applied Optics før Jul.

Les mer »

Hyperspektral karakterisering av kalkalger

Kalkalger er en utbredt og økologisk viktig, fotosyntetiserende gruppe av organismer. Forskere fra Institutt for Biologi på NTNU har nå karakterisert de optiske signaturene til ulike typer kalkalger.

Les mer »

Bunnforholdene under SalMars havmerd dokumenteres av Ecotone

Ocean Farm 1 er verdens mest avanserte merd og verdens første havmerd. En av kongstankene med å flytte lakseoppdrett ut i havet er at vannutskiftingen er langt bedre og at anleggets miljøavtrykk på havbunnen dermed blir ubetydelig. Om den faktiske effekten blir like god som forskere antar skal kartlegges av Ecotone.

Les mer »

Innovasjon Norge om Ocean Farm 1 og havbunnskartlegging

Innovasjon Norge har skrevet om Ocean Farm 1 og havmerdens fordeler for miljø og fiskevelferd.

Les mer »

Automatisk lusetelling for Måsøval

Måsøval Fiskeoppdrett vil utvikle et halvt nedsenkbart og semilukket oppdrettsanlegg for eksponerte lokaliteter.

Les mer »

Lakselustelling

SpectraLice er vårt system for automatisk gjenkjenning og telling av lakselus. Systemet er laget for å installeres i merden og rapportere antall lus fortløpende.

Les mer »