Oceanology International China

Ecotone vil presentere undervanns hyperspektrale kameraløsninger på Oceanology International China i Quingdao 23. – 25. oktober 2018. Møt oss på Stand C75 – Beijing Time Frequency Technology.

Les mer »

Forskningsartikkel i Nature – Scientific Reports

Ecotone´s UHI brukt for å detektere planktonalger på 4200 meters dyp.

Les mer »

Dagens Næringsliv: Sensorteknologi og marin arkeologi

I  sommer er Underwater Hyperspectral Imager (UHI) trukket fram som et essensielt teknologisk verktøy for kartlegging av skipsvrak i dype arktiske havområder. Se lenke til innlegg i Dagens Næringsliv (Krever innlogging): https://www.dn.no/avisen/DN_2018-07-20/25

Les mer »

iLaks skriver om ny Ecotone-avtale

iLaks har skrevet om pilotavtalen Lerøy og Måsøval Fiskeoppdrett har tegnet med oss for automatisk lusetelling.

Les mer »

Forsøk med UHI som hjelpemiddel i undervannsarkeologi

NTNU har brukt UHI fra Ecotone til å gjenkjenne typiske funn ved fartøyvrak. De har kombinert labratorieforsøk med feltforsøk i Trondheimsfjorden.

Les mer »

Konferanser og utstillinger hvor du kan møte Ecotone

Ecotone vil delta på denne konferansen i Trondheim 7 – 9 Mai og har innlegg ved:  

Les mer »

UHI fra Ecotone brukt i kartlegging av mangan noduler på over 4000 meters dyp

UHI fra Ecotone har blitt brukt i et tokt i Stillehavet ledet av Geomar Institute.

Les mer »

UHI på forsiden av Applied Optics

Våre venner i NTNU hadde en spennende artikkel i Applied Optics før Jul.

Les mer »

Hyperspektral karakterisering av kalkalger

Kalkalger er en utbredt og økologisk viktig, fotosyntetiserende gruppe av organismer. Forskere fra Institutt for Biologi på NTNU har nå karakterisert de optiske signaturene til ulike typer kalkalger.

Les mer »

Bunnforholdene under SalMars havmerd dokumenteres av Ecotone

Ocean Farm 1 er verdens mest avanserte merd og verdens første havmerd. En av kongstankene med å flytte lakseoppdrett ut i havet er at vannutskiftingen er langt bedre og at anleggets miljøavtrykk på havbunnen dermed blir ubetydelig. Om den faktiske effekten blir like god som forskere antar skal kartlegges av Ecotone.

Les mer »

Innovasjon Norge om Ocean Farm 1 og havbunnskartlegging

Innovasjon Norge har skrevet om Ocean Farm 1 og havmerdens fordeler for miljø og fiskevelferd.

Les mer »

Automatisk lusetelling for Måsøval

Måsøval Fiskeoppdrett vil utvikle et halvt nedsenkbart og semilukket oppdrettsanlegg for eksponerte lokaliteter.

Les mer »

Lakselustelling

SpectraLice er vårt system for automatisk gjenkjenning og telling av lakselus. Systemet er laget for å installeres i merden og rapportere antall lus fortløpende.

Les mer »