Konferanser og utstillinger hvor du kan møte Ecotone

    Ecotone vil delta på denne konferansen i Trondheim 7 – 9 Mai og har innlegg ved:          

Les mer »

UHI fra Ecotone brukt i kartlegging av mangan noduler på over 4000 meters dyp

UHI fra Ecotone har blitt brukt i et tokt i Stillehavet ledet av Geomar Institute. Resultatene er svært lovende  for bruk av UHI i kartlegging av mineraler på havbunnen.   Ønsker du å lese hele paperet er det en link her: :
https://authors.elsevier.com/sd/article/S0034425718300300

Les mer »

UHI på forsiden av Applied Optics

Våre venner i NTNU hadde en spennende artikkel i Applied Optics før Jul. Illustrasjonene var så bra at de fikk pryde forsiden. Et flott eksemplel på hvordan Ecotone sin teknologi kan anvendes. Takk til: Geir Johnsen og Aksel Alstad Mogstad.

Les mer »

Hyperspektral karakterisering av kalkalger

Kalkalger er en utbredt og økologisk viktig, fotosyntetiserende gruppe av organismer. Forskere fra Institutt for Biologi på NTNU har nå karakterisert de optiske signaturene til ulike typer kalkalger. Dette er gjort med bruk av undervanns hyperspektral avbilder. Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet Applied Optics. Aksel Alstad Mogstad and Geir Johnsen, «Spectral characteristics of coralline… Read more »

Les mer »

Ecotone søker ny CTO

Ønsker du en ny utfordring? Spennende jobb i et teknologiselskap i vekst https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=110329916    

Les mer »

Bunnforholdene under SalMars havmerd dokumenteres av Ecotone

Ocean Farm 1 er verdens mest avanserte merd og verdens første havmerd. En av kongstankene med å flytte lakseoppdrett ut i havet er at vannutskiftingen er langt bedre og at anleggets miljøavtrykk på havbunnen dermed blir ubetydelig. Om den faktiske effekten blir like god som forskere antar skal kartlegges av Ecotone.

Les mer »

Innovasjon Norge om Ocean Farm 1 og havbunnskartlegging

Innovasjon Norge har skrevet om Ocean Farm 1 og havmerdens fordeler for miljø og fiskevelferd.

Les mer »

Automatisk lusetelling for Måsøval

Måsøval Fiskeoppdrett vil utvikle et halvt nedsenkbart og semilukket oppdrettsanlegg for eksponerte lokaliteter.

Les mer »

Lakselustelling

SpectraLice er vårt system for automatisk gjenkjenning og telling av lakselus. Systemet er laget for å installeres i merden og rapportere antall lus fortløpende.

Les mer »