I dag krever rørledningsinspeksjon både mye tid og høy ekspertise. Vi utvikler vår teknologi for hyperspektral avbildning av rørledninger slik at inspeksjonen i større grad kan automatiseres og gi bedre informasjon enn tidligere.

Dette oppnås ved at hyperspektral avbildning gir mer informasjon enn det menneskelige øye kan oppfatte.