SpectraLice er en helautomatisk luseteller som utvikles for kontinuerlig å telle og klassifisere lus på svømmende oppdrettslaks i merd.

Vårt mål er å skape en enklere hverdag for oppdretterne, med bedre forutsetninger for å ta gode beslutninger i forbindelse med forebyggende arbeid og avlusing.