Ecotone søker ny CTO

Ønsker du en ny utfordring? Spennende jobb i et teknologiselskap i vekst https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=110329916    

Les mer »

Bunnforholdene under SalMars havmerd dokumenteres av Ecotone

Ocean Farm 1 er verdens mest avanserte merd og verdens første havmerd. En av kongstankene med å flytte lakseoppdrett ut i havet er at vannutskiftingen er langt bedre og at anleggets miljøavtrykk på havbunnen dermed blir ubetydelig. Om den faktiske effekten blir like god som forskere antar skal kartlegges av Ecotone.

Les mer »

Innovasjon Norge om Ocean Farm 1 og havbunnskartlegging

Innovasjon Norge har skrevet om Ocean Farm 1 og havmerdens fordeler for miljø og fiskevelferd.

Les mer »

Automatisk lusetelling for Måsøval

Måsøval Fiskeoppdrett vil utvikle et halvt nedsenkbart og semilukket oppdrettsanlegg for eksponerte lokaliteter.

Les mer »

Lakselustelling

SpectraLice er vårt system for automatisk gjenkjenning og telling av lakselus. Systemet er laget for å installeres i merden og rapportere antall lus fortløpende.

Les mer »