Havbunnen er rikere på informasjon enn vi tror; man må bare se på riktig måte. Med hyperspektral avbilding er det mulig å gjøre en objektiv kartlegging av habitater og sedimenter (f.eks. avfall) på havbunnen. Resultatene leveres i brukervennlige kart i GIS-format.