SpectraLice er en helautomatisk luseteller som utvikles for kontinuerlig å telle og klassifisere lus på oppdrettslaks samtidig som den svømmer rundt i merden.

Målet vårt er å skape en enklere hverdag for oppdretterne, og bedre forutsetninger for å ta gode beslutninger i forbindelse med forebyggende arbeid og avlusing.